OPIEKA DYDAKTYCZNA

Twój prywatny nauczyciel

Przez cały czas, kiedy trenujesz BŁYSKAWICZNE CZYTANIE i TECHNIKI PAMIĘCIOWE nad Twoimi postępami w nauce czuwa specjalnie przydzielony Ci nauczyciel. Pamiętaj, że zawsze możesz zwrócić się o pomoc, radę, wyjaśnienie do swojego nauczyciela.

Nie zostajesz sam z zeszytami kursowymi. Realizacje każdego zeszytu kończy test, sprawdzany przez Twojego nauczyciela. Dodatkowo po zakończeniu całego kursu rozwiązujesz test końcowy.

Potem, po otrzymaniu od Uniwersyteckiej Szkoły Kształcenia Indywidualnego, zaświadczenia
o ukończeniu kursu na druku według wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej możesz chwalić się swoimi niezwykłymi umiejętnościami i wykorzystać je do: dostania się do lepszej szkoły lub zdobycia, ciekawszej i lepiej płatnej pracy.

UCZEŃ

Po zapisaniu się na kurs Uczeń wypełnia dodatkowo formularz rejestracyjny. Taki formularz pozwoli poznać bliżej każdego z Uczniów, jego zainteresowania, jego dodatkowe umiejętności i osiągnięcia szkolne oraz pozaszkolne, jak również jego plany zawiązane z dalszą edukacją (np. jego planowany kierunek studiów), aby nauczyciel prowadzący mógł dodatkowo kształtować Ucznia w tym kierunku.

Każdy Uczeń USKI otrzymuje od Szkoły komplet materiałów dydaktycznych odpowiednio do wybranego kursu i poziomu. W skład kompletu materiałów dydaktycznych wchodzą dodatkowo materiały na płytach CD-R opracowane w formie programów komputerowych ułatwiających naukę i kształcących umiejętności koncentracji oraz poprawiających pamięć i tempo czytania. Każdy komplet materiałów do nauki przekazany jest Uczniowi na własność, dając mu możliwość wielokrotności ćwiczeń i powtórzeń, także po ukończeniu kursu.

Opieka dydaktyczna, którą Szkoła zapewnia każdemu Uczniowi rozpoczyna się od chwili przydzielenia uczestnikowi kursu nauczyciela, i trwa dwa lata. O terminie ukończenia kursu decyzję podejmuje indywidualnie każdy Uczeń.

Przeciętnie każdy Uczeń opanowywuje materiał kursu w okresie 1 do 1,5 roku, a pozostały okres wykorzystuje do podnoszenia swoich umiejętności w kierunku np. przyszłych studiów uniwersyteckich. Po ukończeniu kursu tzn. w momencie opanowania materiału
i zaliczenia wszystkich testów kontrolnych na ocenę pozytywną, Uczeń otrzymuje zaświadczenie wraz z oceną końcową, która jest średnią ocen wszystkich testów.

Każdy Uczeń ma możliwość skorzystania na własną prośbę z dodatkowych ćwiczeń wybiegających poza otrzymane materiały dydaktyczne.

Ponieważ każdy z Uczniów ma zagwarantowaną opiekę dydaktyczną przez dwa lata, dlatego jeżeli chce, może po otrzymaniu zaświadczenia ciągle poszerzać swoje wiadomości
i doskonalić zdobyte umiejętności pod okiem swojego nauczyciela i za pomocą dodatkowych materiałów przygotowywanych dla niego tak długo, jak trwa opieka dydaktyczna. Dodatkowe materiały dydaktyczne pochodzą różnych źródeł i są to ćwiczenia, testy, teksty do opracowania i inne. Często nauczyciel sam proponuje dodatkowe ćwiczenia utrwalające, jeżeli wymaga tego sytuacja, lub też poszerzające. Zawsze również czeka na sygnał od Ucznia, który jest zainteresowany jeszcze intensywniejsza nauką. Z przyjemnością udostępnia ćwiczenia przygotowując je indywidualnie dla Ucznia zgodnie z jego poziomem.

NAUCZYCIEL

Sprawdza i ocenia cząstkowe prace kontrolne przewidziane programem
prowadzonego kursu, zaopatrując je w dokładną analizę i każdorazowo przekazuje informacje o postępach w nauce.

Udziela odpowiedzi na zgłaszane przez ucznia wątpliwości lub problemy, służy radą
i pomocą przy realizacji programu kursu.

Motywuje, śledzi postępy w nauce każdego uczestnika kursu, jednakże nie narzuca tempa nauki, każdy uczeń określa je samodzielnie - dostosowując go do swoich potrzeb
i możliwości, tak wiec forma i częstotliwość kontaktów z nauczycielem zależy wyłącznie od ucznia.
W trakcie trwania nauki proponuje i umożliwia skorzystanie z dodatkowych materiałów utrwalających lub poszerzających program kursu.

Wszystkie dodatkowe ćwiczenia sprawdzane są przez nauczyciela i zaopatrywane
w stosowną analizę. Dodatkowe materiały dydaktyczne pochodzą z różnych źródeł i są to ćwiczenia, testy, teksty do opracowania i inne. Często nauczyciel sam proponuje dodatkowe ćwiczenia utrwalające, jeżeli wymaga tego sytuacja, lub też poszerzające. Zawsze również czeka na sygnał od ucznia, który jest zainteresowany jeszcze intensywniejsza nauką.
 

Twój trener jest tu

strona główna | oferta | o szkole | opieka dydaktyczna | aukcja | ćwiczenia komputerowe | lekcja pokazowa | piszą o nas | tak nas oceniają | ABC błyskawicznego czytania | fotografie | filmy | referencje | praca | pomagamy innym | polityka prywatności | logowanie | kontakt | komunikaty
Wykonanie strony Website
Copyright © USKI 2006 All rights reserved
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego